Elke installatie moet voor ingebruikname en tijdens gebruik geïnspecteerd worden.

De inspectie is geheel onafhankelijk van merken, leveranciers of bedrijven.
De inspectie wordt geheel volgens de normering(en) uitgevoerd.
Het door STAB geleverde inspectie rapport bestaat, naast een goed of afkeuring, uit minimaal twee delen: de conclusie van de visuele inspectie en de resultaten van de meet inspectie. Daarbij kan ik u ook van adviezen voorzien ter verbetering van uw installatie.


Soorten inspectieinspectie1

Laagspanning
De inspectie aan uw licht en kracht installatie wordt uitgevoerd volgens door de wetgever opgelegde normen de NEN 1010 en de NEN-EN 50110, met de Nederlandse aanvulling de NEN 3140.

Telematica installaties
De normen voor de telematica installatie (uw computer netwerk) zijn vastgelegd in Europese normering die ook voor Nederland geldt. Volgens de NEN-EN 50173 wordt uw installatie geïnspecteerd en gemeten. Andere normering is in overleg mogelijk.

Scheepsinstallaties
Naast alle bovengenoemde installaties zijn er speciale wetgevingen en normen voor de specifieke installaties aan boord van schepen. In overleg met u als klant wordt gekeken aan welke wetgeving en normen uw installatie(s) moet voldoen om zodoende een juiste inspectie te kunnen uitvoeren.

Arbeidsmiddelen
De inspectie van arbeidsmiddelen (elektrisch gereedschap) hangt af van hoe, waar en hoe vaak een arbeidsmiddel gebruikt wordt, en verschild dan ook per arbeidsmiddel. De normen NEN-EN 50110 en de NEN 3140 worden hierbij gevolgd.