Een ieder die een elektrische installatie gebruikt of er aan werkt heeft te maken met speciale wettelijke regels en normen.

Deze regels zijn er voor de werkgever en voor de werknemer. Of het nu gaat om het ontwerpen, het installeren, het inspecteren, het onderhouden, of alleen het gebruiken van de gereedschappen, machines of (een deel van de) installatie. U en de uitvoerende(n) hebben kennis nodig. De nieuwe kennis moet aangeleerd worden. De bestaande kennis hieromtrent vervaagt met de jaren en de ervaring neemt toe. Daarmee neemt ook het aantal risico’s op ongelukken toe en is het zinvol de kennis te herhalen.


Training op de werkplekopleiding elektrotechniek

STAB biedt u de mogelijkheid om de training die u wenst op uw locatie te verzorgen. Het kan rechtstreeks op de werklocatie van de medewerker zijn of in uw bedrijf.


Soorten training

Zoekt u een algemene, een specifieke of een product training op de gebieden van:

  • Elektrotechniek
  • Telematica
  • Benoemingen NEN-EN 50110 / NEN 3140

STAB verzorgt uw wens en leerdoelen in een duidelijke training voor uw doelgroep.


Samenwerkingopleiden2

STAB werkt daarnaast samen met een aantal grote landelijke opleidingsinstituten om u het beste te kunnen bieden.